ondernemingsraadBestuurders en medezeggenschap

In de natuur komen leiders uit de groep voort en staan ze altijd in rechtstreeks contact met de groep. Bij de huidige arbeidsorganisaties komen leiders vaak van buiten de groep en zijn de organisaties zo groot dat er geen rechtstreeks contact meer is. Dit is voor de bestuurder en de medewerker niet prettig omdat ze volledig afhankelijk zijn van het middenkader. Het middenkader kan er soms baat bij hebben om informatie achter te houden of te kleuren. Natuurlijk gebeurt dit niet altijd met kwade bedoelingen.

De ondernemingsraad zorgt ervoor dat de leiding en de uitvoerende groep medewerkers rechtstreeks met elkaar kunnen praten. Dit is een win-win situatie. In mijn begeleiding staat het creëren van een win-win situatie altijd voorop. De ondernemingsraad kan haar wensen, adviezen en instemming het beste kenbaar maken op een wijze die goed aansluit bij de leiderschapsstijl van de bestuurder. Dit betekent niet dat de inhoud aangepast moet worden maar wel de vorm waarin het gepresenteerd wordt.

Win-win situatie creëren.

Door mijn ervaring als voorzitter van een ondernemingsraad, als manager en daarna als HR adviseur ben ik goed op de hoogte van allen kanten van dit specifieke werk. Hierdoor kan ik mij goed inleven in de verschillende drijfveren en adviezen geven die een win-win situatie opleveren. 

 Voorbeeld trainingen:

 • Inleiding in de Wet op de Ondernemings Raad;
 • Samenwerking tussen OR en GO
 • Samenwerking/teambuilding;
 • Onderhandelen;
 • Vergadertechniek;
 • Inleiding in functiewaardering (HR21).

Voorbeeld advies:

 • Reorganisatie;
 • Outsourcing;
 • Nieuw loon- en functiegebouw;
 • Begeleiding bij invoering functiewaarderingssysteem HR21

 

De investering bij adviesopdrachten en trainingen worden per opdracht in overleg vastgesteld. 

Kwaliteit label:

 • Register MZ opleider (minimaal 100 dagdelen MZ trainingen verzorgd)
 • Afgeronde trainer - docenten opleiding (pedagogische- en didactische aantekening)
 • Afgeronde studie Human Resource Management en Toegepaste Psychologie